Login Form

Colaborare

Propunere privind colaborarea pentru realizarea sistemelor de canalizare vacuumatică

1. Aspecte privind conținutul ofertei de colaborare:

FLOVAC nu are ca obiectiv simpla comercializare a componentelor tehnice specifice unui sistem de canalizare vacuumatică ci soluția tehnica completă corespunzătoare investiției.  Elaborarea soluției tehnice se face pornind de la principiul elaborării unui concept tehnic optim, adaptat specificului socio-economic și tehnic al fiecărei aplicații. 

Astfel, pe lângă componentele tehnice specifice sistemului de canalizare vacuumatica, producătorul va asigura:

 • Proiectarea tehnică pornind de la elaborarea conceptuală până la proiectarea la nivel de detaliu;
 • Asistenta tehnică pe parcursul execuției construcției,
 • Instruirea personalului de exploatare;
 • Piese de schimb și consultantă în exploatare.

Canalizarea vacuumatică este autorizată legal în România prin SR EN 1091/2002, corespunzător standardului european EN 1091/1996. Producătorul german elaborează conceptul tehnic. Oferta tehnică și economică va fi adaptată la piața și legislația română în domeniu. 

2 Fiecare aplicație este personalizată în funcție de: 

2.1 Caracteristici socio-economice:

 • Populație
 • Număr de utilizatori casnici (locuinte) și număr mediu de persoane pe utilizator
 • Număr de utilizatori agenți economici și număr de persoane pe fiecare utilizator.
 • Număr de instituții publice și număr de persoane pe fiecare (primărie, scoli, grădinițe, cabinet medical, biserici etc.)

2.2 Caracteristicile tehnice:

 • Caracteristici topometrice
 • Soluția de evacuare a apelor uzate colectate prin sistemul de canalizare: stație de epurare sau pompare într-un sistem de canalizare existent în zonă; în cazul stației de epurare, existența în zonă a emisarului natural pentru deversarea apelor epurate (lac, apa curgătoare, canal de desecare etc.)
 • Starea drumurilor locale, lățimea drumurilor și caracteristici geotehnice ale terenului
 • Traseele rețelelor edilitare existente în zonă: alimentare cu apa, agent termic, rețele electrice subterane, rețele de curenți slabi (telefonie, internet etc.)
 • Amplasarea sursei de energie electrica în raport cu amplasamentul stației de vacuum


Oferim gratuit studii de soluție pentru aplicații concrete, inclusiv evaluarea costurilor. Prin aceste demersuri, se va constata ca rețeaua de canalizare vacuumatică se poate executa cu o cheltuială care reprezintă, cel mai adesea, circa 60% din costul rețelei gravitaționale pentru aceeași aplicație. Pentru construcția unui sistem de canalizare vacuumatică, tehnologia și echipamentele de înaltă tehnicitate (echipamentele stației de vacuum, cămine ermetice, fitinguri) se livrează de către societatea producătoare, iar rețeaua de conducte propriu-zisa se poate executa cu materiale de pe piața romanească (PEHD sau PVC).

Modul de colaborare în funcție de stadiul investiției privind canalizarea

Pentru orice investiție propusă pentru canalizare vacuumatică producătorul va asigura efectuarea unui studiu al cărui rezultat va releva un preț favorabil canalizării vacuumatice datorita modului de așezare a localităților din România precum și a densității locuințelor. 

Pentru investiții la care nu a început activitatea de proiectare tehnică se va asigura elaborarea Studiului de soluție tehnică, cu dimensionarea rețelei și a stației de vacuum și evaluarea costurilor. Pe baza acestui studiu se va face o ofertă care cuprinde implicit  soluția tehnică propusă. Oferta de echipamente este valabilă doar în contextul soluției tehnice recomandate. 

Pentru investiții aflate în faza de Studiu de preferabilitate sau fezabilitate, sau la care activitatea de proiectare în faza PTh este în curs: se va asigura gratuit dimensionarea rețelei și evaluarea costurilor, pentru comparația cu soluția din Studiul de fezabilitate. Ca rezultat al comparației, beneficiarii vor putea decide elaborarea proiectului de execuție cu soluția de canalizare vacuumatică. 

Ne exprimăm disponibilitatea pentru discuții și studii de soluție în cazuri concrete, atât pentru beneficiari publici cat și pentru cei privați (dezvoltatori imobiliari). 

Internet: 

http://www flovac.ro

Alte websiteuri internationale:

http://www.flovac.com 
http://www.flovac.de
http://www.flovac.pl


Reprezentant FLOVAC pentru România: 

Ulrich Brunhuber 
Calea Barladului 158 
RO-600386 Bacau 

Telefon: +40 720 777103 
Mobil:    +40 720 777102 
Fax:       +49 32 121279059 
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
Website: www.flovac.ro